Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Aktuelt

Reddere brænder for de syge og tilskadekomne – men vi vil ikke brænde ud!Vi tager dagligt temperaturen på det præhospitale område – reddernes arbejds-, løn- og uddannelsesforhold.

Lyt til os i P4 eftermiddag

Frederik Kromann, paramediciner og bestyrelsesmedlem i Reddernes Fagforening fortæller til P4, hvad han møder i det københavnske natteliv. Gå hen til 1:28:12 inde i udsendelsen og hør om alkohols konsekvenser for ambulancekørslen i København.

Vi kommenterer hovedstadens alkohol-udrykninger i Politiken

"I en presset tjeneste bruger vi forholdsvis mange ressourcer på alkoholpåvirkede folk, som ikke kan tage vare på sig selv. Det er folk i alle aldersgrupper, men i weekenden er opgaverne oftest præget af unge mennesker. Det er rigtig ærgerligt og beklageligt for andre patientgrupper, som hermed må vente længere tid på en ambulance," siger Frederik Kromann (RF).

Tilmeld dig nyt samarbejde til kamp mod PTSD

Vi har indgået samarbejde med Landsforeningen for PTSD-ramte og pårørende.  Husk at tilmelde dig til bhs@reddernesfagforening.dk med navn og "Ja tak PTSD".

På forkant med PTSD

Landsforeningen for PTSD-ramte og pårørende og Reddernes Fagforening har i dag offentliggjort et sprit nyt samarbejde i en fælles pressemeddelelse.

RedderLiv november 2023

Nyhedsbrev til medlemmer af Reddernes Fagforening - Danmarks fagforening for alle reddere under det præhospitale område. En fagforening kun for reddere - og af reddere.

Sygeplejersker råber op: Vi oplever oftere, at ambulancerne ikke kommer hurtigt nok frem

TV2-Nord skriver, at manglen på mandskab til at bemande nordjyske ambulancer betyder, at patienter i nogle tilfælde må vente længere på hjælp.

Pulsen på ambulancefagets fremtid

Når vi taler om fagets fremtid, er det i virkeligheden, de mennesker, der skal hente dig, når du engang bliver syg, som vi diskuterer, siger Lars Borup formand for Dansk Præhospital Selskab.

Vi holder møde med Region Sjælland

Bestyrelsesmedlem Kristian Goul-Jensen har netop afholdt møde om bl.a. løn og uddannelse med Jens Ravn (V), der er formand for regionsudvalget for det præhospitale område i Region Sjælland.

Paramedicineruddannelsen flytter fra Aalborg

Udbud af paramedicineruddannelsen er vundet af Københavns Professionshøjskole og UC Lillebælt. Samtidig har regionerne på ingen måder opgivet tanken om en professionsbachelor i paramedicin. 

Nordisk møde med kolleger

Et virkelig godt nordisk møde er netop slut. Vi har været vært for kolleger fra Sverige og Norge og diskuteret nordisk beredskab fremadrettet. Både når det gælder nordiske ambulanceredderes arbejds-, løn- og uddannelsesforhold.

Lyt til os i P4 eftermiddag

Frederik Kromann, paramediciner og bestyrelsesmedlem i Reddernes Fagforening fortæller til P4, hvad han møder i det københavnske natteliv. Gå hen til 1:28:12 inde i udsendelsen og hør om alkohols konsekvenser for ambulancekørslen i København.

Vi kommenterer hovedstadens alkohol-udrykninger i Politiken

"I en presset tjeneste bruger vi forholdsvis mange ressourcer på alkoholpåvirkede folk, som ikke kan tage vare på sig selv. Det er folk i alle aldersgrupper, men i weekenden er opgaverne oftest præget af unge mennesker. Det er rigtig ærgerligt og beklageligt for andre patientgrupper, som hermed må vente længere tid på en ambulance," siger Frederik Kromann (RF).

Tilmeld dig nyt samarbejde til kamp mod PTSD

Vi har indgået samarbejde med Landsforeningen for PTSD-ramte og pårørende.  Husk at tilmelde dig til bhs@reddernesfagforening.dk med navn og "Ja tak PTSD".

Sygeplejersker råber op: Vi oplever oftere, at ambulancerne ikke kommer hurtigt nok frem

TV2-Nord skriver, at manglen på mandskab til at bemande nordjyske ambulancer betyder, at patienter i nogle tilfælde må vente længere på hjælp.

Vi holder møde med Region Sjælland

Bestyrelsesmedlem Kristian Goul-Jensen har netop afholdt møde om bl.a. løn og uddannelse med Jens Ravn (V), der er formand for regionsudvalget for det præhospitale område i Region Sjælland.

Paramedicineruddannelsen flytter fra Aalborg

Udbud af paramedicineruddannelsen er vundet af Københavns Professionshøjskole og UC Lillebælt. Samtidig har regionerne på ingen måder opgivet tanken om en professionsbachelor i paramedicin. 

Nordisk møde med kolleger

Et virkelig godt nordisk møde er netop slut. Vi har været vært for kolleger fra Sverige og Norge og diskuteret nordisk beredskab fremadrettet. Både når det gælder nordiske ambulanceredderes arbejds-, løn- og uddannelsesforhold.

Reddernes Fagforening i TV2 Østjylland

- Der er ingen tvivl om, at det er drømmen, at alle reddere får tilbudt en ambulancelederuddannelse, siger Bent Holst Sørensen, bestyrelsesmedlem, til TV2 Østjylland om den nye ambulancelederuddannelse.

Første hold på ny ambulanceleder uddannelse

Vi er inviteret til Dapuc i Silkeborg, hvor første hold på ny ambulanceleder uddannelse er i gang med dagens udfordringer. Virkelig spændende tiltag, der dækker et hul i efteruddannelsen.

BT skriver: Ambulancereddere raser over at blive forbigået

BT har i dag skrevet om den kritik vi har rejst om lønløft til særlige sundhedsfaglige medarbejdere.

På forkant med PTSD

Landsforeningen for PTSD-ramte og pårørende og Reddernes Fagforening har i dag offentliggjort et sprit nyt samarbejde i en fælles pressemeddelelse.

Redderne passer på samfundet, men passer samfundet på redderne?

Regeringens udspil om lønløft til ’dem, der passer på os’ er en provokation! For redderne er mindst lige så hårdt pressede som sosu’er, fængselsbetjente, pædagoger og sygeplejersker. Det viser talrige trivselsmålinger.

Blåt blink kræver uddannelse, viden og erfaring

RF tager afstand fra transportminister Thomas Danielsens officielle tilladelse til at lade frivillige ordninger køre med blåt blink. For hurtig og sikker hjælp kræver uddannelse og erfaring. Vi frygter, det kommer til at koste menneskeliv.

Ambulance Sjælland kaster reddere og borgere under bussen

Ambulancereddere er en stor mangelvare i hele Danmark. Derfor er det stærkt bekymrende, at ambulancereddere endnu en gang skal betale for hjemtagelse af ambulance- og ST-kørsel. Denne gang er det til Ambulance Sjælland. Og politikerne er bare tavse.

Ambulancereddere stiller spørgsmålstegn ved ny lægevagtsordning i Region Midt

10 procent af ambulancereddernes stillinger er ubesatte i Region Midt. Nu har regionen offentliggjort, at redderne også skal overtage lægevagtsordningen. Den opgave kan det pressede præhospital ikke løfte med så kort varsel.

Grønt lys

Grønt blink på vejene skaber falsk tryghed

Akuthjælperordninger spreder sig! Senest har trafikministeren foreslået, at frivillige skal udstyres med et grønt blink. Det rejser spørgsmål om ansvar, når det går galt. For grønt blink vil være fatalt. Både for den enkelte borger og trafikken generelt.

To nye initiativer baner vejen for ny professionsbachelor i paramedicin

Vi hilser det velkommen, at Danske Regioner har fremlagt et nyt udspil til en paramedicineruddannelse på bachelorniveau. Og regionerne samtidig i samarbejde med ambulanceudbydere har iværksat et pilotprojekt for paramedicinere i Irland.

Uro omkring ambulanceudbud kan løses i et snuptag

Endnu en region skal have anden leverandør af ambulanceberedskabet. Denne gang er det region Sjælland, der står for skud. Her står redderne overfor en stor lønnedgang indenfor et fag, som i forvejen lider under redderflugt. Og syge borgere betaler i sidste ende prisen.

Ambulanceområdet mangler retning uden hovsaløsninger og mindre patientsikkerhed

Hovsaløsninger dukker indimellem op inden for det præhospitale område. Pludselig propper politikerne medicin ned i bageren og brugsuddelerens lommeuld og til at behandle uden det autoriserede præhospitale personales lange uddannelse. Til fare for patientsikkerheden.

Alt for lange responstider på ambulancerne – Reddernes Fagforening råber vagt i gevær

Hele Danmark oplever en negativ udvikling, når det gælder borgernes ventetid på en ambulance. Det dokumenterer helt nye tal, der viser kritisk forlængede responstider på ambulancerne i alle landets regioner. Derfor råber Reddernes Fagforening vagt i gevær.

RedderLiv november 2023

Nyhedsbrev til medlemmer af Reddernes Fagforening - Danmarks fagforening for alle reddere under det præhospitale område. En fagforening kun for reddere - og af reddere.

Nyhedsbrev oktober 2023

Læs om vores reaktion på regeringens udspil om lønløft til særlige sundhedsfaglige grupper, om vores nye hjemmeside- og Freddy, der får hjælp til en seniorordning.

Nyhedsbrev, RedderLiv, juni 2023

Vi bringer formandstalen og referat fra generalforsamlingen i Køge. Blandt nyhederne finder du også nyt om Region Midt og - Sjælland, nordisk samarbejde og EUs 48-timers regel.

Nyhedsbrev, RedderLiv, maj 2023

I nyhedsbrevet finder du indkaldelse til Generalforsamling, to nye initiativer til ny professionsbachelor i paramedicin og meget mere...

Nyhedsbrev, RedderLiv, april 2023

I nyhedsbrevet finder du RF's overvejelser, hvis vi sad ved OK-forhandlingsbordet. Her kommer RF med sin version af hovedpunkter til en fælles brancheoverenskomst.

Nyhedsbrev, RedderLiv, december 2022

Vi byder den nye regering velkommen og glæder os til samarbejdet med relevante ministre og udvalg. Vi præsenterer også vores forslag til en ny professionsbachelor i paramedicin, hvor vi samarbejder med Danske Professionshøjskoler.

Ambulancebehandler på job

Nyhedsbrev, RedderLiv, november 2022

RF arbejder for, at alle de timer, DU er på job, tælles med i din arbejdstid, hvilket der i øvrigt ligger flere domme på. Her vil vores fremtidige fokus være. Til gavn for dig og for faget.

Ambulance om efteråret

Nyhedsbrev, RedderLiv, september 2022

Reddernes Fagforening fokuserer på uddannelse og møder på Christiansborg og andre aktører. Samtidig siger vi fra, når både dit arbejdsliv og borgernes sikkerhed er i fare i BTs artikelrække ”Ambulancekaos”. 

Paramedicinske redskaber

Nyhedsbrev, RedderLiv, juli 2022

Vi sætter fokus på at levere nationale løsninger – fremfor regionale. Vi er i fuld gang med at arbejde for reddernes brancheoverenskomst, uddannelse og arbejdsliv.

Ambulance

Nyhedsbrev, RedderLiv, april 2022

Vi sætter fokus på ST-redderne og endnu flere politiske indsatser på ST-redderområdet. Samtaler med flere ST-reddere tyder på, at de er overbelastede på samme måde, som ambulanceredderne er. 

Pulsen på ambulancefagets fremtid

Når vi taler om fagets fremtid, er det i virkeligheden, de mennesker, der skal hente dig, når du engang bliver syg, som vi diskuterer, siger Lars Borup formand for Dansk Præhospital Selskab.

RF rådgiver Freddy til seniorordning – og bliver i redderfaget

Han har været hele vejen rundt i faget efter 41 års ansættelse, men har slet ikke lyst til at holde op som paramediciner. I samarbejde med PreMed og RF har han fået en ordning, der sender ham glad på arbejde.

Alle kan få PTSD – men beredskabsfolk er særligt i farezonen

Efter at have ligget alt for længe i en utæt våddragt under en øvelse får tidligere ambulancereder Per Laudrup Jørgensen PTSD. Men han bliver også ramt på sin retfærdighedsfølelse og føler sig lost i systemet. Derfor har han været med til at stifte Landsforeningen for PTSD-ramte og pårørende.

Lej sommerhus gennem Reddernes Fagforening

Som medlem af Reddernes Fagforening kan du leje vores sommerhus i Brenderup på Fyn. Sommerhuset ligger 300 meter fra stranden. Huset er i to planer og har plads til seks personer.