Spring navigationen over og gå direkte til indhold

FAQ

Her får du svar på konkrete spørgsmål om Reddernes Fagforening. Vi giver et  faktuelt overblik. 

Hvad koster et medlemskab?


Det koster 904 kr. om måneden.


A-kasse og efterløn?


A-kassen dækker på præcis samme måde som alle andre a-kasser. Du kan endda tegne en lønsikring, så du kan få udbetalt op til 90 procent af din løn ved ledighed.

Det samme gør sig gældende for efterlønnen, der fortsætter som hidtil. Du skal blot ved indmeldelse gøre opmærksom på dette. Dit kontingent er fradragsberettiget og indberettes automatisk. 

Faglige sager?


Reddernes Fagforening vil ikke for nuværende kunne køre sager i Arbejdsretten, men vi vil køre dem ved de civile domstole. Eventuelle vundne sager og heraf følgende erstatninger vil tilgå det enkelte medlem. 

 

Hvordan er du stillet ved fyring eller opsigelse?


Som medlem af Reddernes Fagforening står du på præcis samme måde, som du kender det fra andre fagforeninger. Du er stadig dækket af overenskomsten, og arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle ansatte på baggrund af fagforeningsvalg.

Hvis du som medlem af Reddernes Fagforening alligevel oplever forskelsbehandling, vil vi i bestyrelsen meget gerne kontaktes og hjælpe dig videre med råd og vejledning til at tackle dette.

Tilskud fra Falcks uddannelsesfond eller kompetencefond som ikke-medlem af 3F?


Alle reddere i Falck og Responce har mulighed for gennem uddannelses-/kompetencefonden at søge økonomisk støtte til kursus eller uddannelse. Denne ordning administrerer 3F.

Ansøgere, der ikke er medlem af 3F, vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 500 kr. Reddernes Fagforening dækker administrationsgebyret.

Beløbet er skattepligtigt. Derfor har vi besluttet at godtgøre administrationsgebyret med 600 kr. I skal selv indberette beløbet til SKAT.

Hvert medlem kan søge tilskud en gang årligt, og ansøgninger behandles og udbetales en gang pr. kvartal.

Foto: Anders Brohus

Benyttelse af den lokale tillidsmand?


Reddernes Fagforening ønsker et godt forhold til alle lokale tillidsrepræsentanter.

Hvis en tillidsrepræsentant ikke vil repræsentere medlemmer af Redderens Fagforening på lige fod med medlemmer af 3F eller FOA, vil vi opfordre kollegaer til at vælge tillidsrepræsentanter, der ikke udøver forskelsbehandling.

Ellers kan man altid få hjælp ved at kontakte vores juridiske hotline i Det Faglige Hus  76 10 93 04

 

Hvilken overenskomst arbejder man under?


Vi er underlagt den gældende overenskomst uanset fagforeningstilhørsforhold, indtil næste overenskomst skal forhandles hjem.

Kan Reddernes Fagforening få forhandlingsretten? 


Det bliver et langt sejt træk. Det kræver velvilje fra både arbejdsgiver og arbejdsgiverorganisation, samt at vi opnår størstedelen af medlemmerne. I det tilfælde vil et samarbejde med os om en ny overenskomst være naturligt.

Vi arbejder naturligvis på størst muligt medlemsantal, så vi kan forhandle en fællesbrancheoverenskomst. Reddernes Fagforening har allerede kontakt med relevante arbejdsgivere og organisationer i arbejdet. Og som medlem af Reddernes Fagforening bakker man dermed op omkring en fælles brancheoverenskomst på både det private og offentlige område.


Hvordan bliver medlemmer hørt i Reddernes Fagforening?

Bestyrelsen i Reddernes Fagforening er valgt af de menige medlemmer og ikke på en kongres med særligt delegerede deltagere. Alle medlemmer har mulighed for at stille op og komme med forslag på generalforsamlingen.

Vi ønsker at være tætte på vores medlemmer og ønsker en fagforening for reddere - af reddere. Vi har derfor fuldt medlemsdemokrati i Reddernes Fagforening.

Hvem kan blive medlem?


Alle personer, der er beskæftiget med ambulance- og liggende sygetransport i hele Danmark uanset entreprenør, kan blive optaget som medlem i Reddernes fagforening.

Foto: Anders Brohus

Hvem samarbejder vi med?


Reddernes Fagforening ønsker at samarbejde med alle, der vil fremme forholdene for medarbejdere og forskning inden for vores branche. 

Er ulykkesforsikring med?

Vi tilbyder en 24 timers verdensdækkende ulykkesforsikring. Satser: dødsfald 100.000, invaliditetssum 400.000 fra en mengrad på 10%, tandskade op til 40.000 pr skade. 

Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Forsikringen administreres af DFH, Esbjerg på vegne af Gjensidige Forsikring.

Når du har været udsat for en ulykke skal du kontakte advokat Torben Koch. Han er advokat i Koch og Christensen og kan træffes
på telefonnummer 20 75 08 42

Han er klar til at besvare dine spørgsmål. Ved henvendelse hertil kontaktes bestyrelsen altid og informeres om problemstillingen.

 

Kan redder-elever være medlem?


Ja, og det er gratis. Dog betales der 20. kr. for heltidsulykkesforsikring. Kontingentet til A-kassen kan der søges fritagelse for, mens man er elev.

 

Faglige konsulenter?


Vi har tilknyttet to dygtige konsulenter til faglige sager. De kan kontaktes i DFH på 76 10 93 04.

De sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Ved henvendelse kontaktes bestyrelsen altid og informeres om problemstillingen.

I tilfælde af færdselsuheld i tjeneste og med behov for juridisk hjælp (fx sigtelser) skal man kontakte advokat Torben Koch (Koch & Christensen) på telefonnummer 20 75 08 42.

Torben Koch er klar til at besvare dine spørgsmål. Han er specialist indenfor området og repræsenterer bl.a. Politiforbundets medlemmer. Ved henvendelse hertil kontaktes bestyrelsen altid og informeres om problemstillingen.

 

Hvordan melder jeg mig ind?


Send en mail med emnet "indmeldelse" og dit navn og telefonnummer ved at trykke på nedenstående knap. Så bliver du kontaktet af os, der hjælper dig med indmeldelsen.

Kan jeg kontakte bestyrelsen?


Selvfølgelig, skriv endelig til kontakt@reddernesfagforening.dk 

 

Kan jeg låne sommerhuset?

Du kan booke Reddernes Fagforenings sommerhus, der ligger på Fyn, og som kun kan lejes af kun reddere. Læs mere om sommerhuset

 

Har jeg fradrag for mit kontingent?


Ja, dit kontingent er fradragsberettiget og vil selvfølgelig blive indberettet fra vores side på lige fod med andre fagforeninger.

 

Vores mærkesager

  • Fælles brancheoverenskomst

  • At få den professionsbachelor i paramedicin, vi har været med til at få i hus, til at blive så god som mulig

  • Bedre løn- og arbejdsvilkår

  • Mere uddannelse og efteruddannelse

Hvad går dit kontingent til?

Dit kontingent går til en fagforening, der kun arbejder for at forbedre reddernes arbejds- og lønvilkår. 

Tilmeld dig - og få tre måneders gratis fagforening

Med dit medlemskab får du ikke alene A-kasse, forsikring og faglig hjælp i faglige sager. Du støtter også Reddernes Fagforenings arbejde for bedre vilkår for de danske ambulance- og ST-reddere.

De første tre måneder er gratis.