Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vi rådgiver Freddy til seniorordning – og han bliver i redderfaget

Freddy har været hele vejen rundt efter 41 års ansættelse i redderfaget, men det betyder ikke, at han holder op som paramediciner. Tværtimod! For i samarbejde med PreMed og Reddernes Fagforening har han fået strikket en seniorordning sammen, der sender ham glad på arbejde.

65-årige Freddy, der er ansat i Nordjyske ambulancetjeneste under PreMed, har længe gået med tanker om, hvordan og hvornår han skulle stoppe sit arbejdsliv.

”Jeg har været i redderfaget siden 15. december 1982 og været paramediciner siden 2007, hvor jeg var med på et af de første hold. Og efter jeg er kommet over i PreMed, har jeg på ingen måder haft lyst til at stoppe, selvom tingene har ændret sig meget,” fortæller Freddy.

Foto: Tanja Vibe Risgaard

Freddy kontakter først sin fagforening

Selvom Freddy ikke har lyst til at stoppe sit arbejdsliv, ville han alligevel gerne undersøge, hvilke muligheder, der var for at trappe ned, og derfor kontaktede han naturligvis sin fagforening i den anledning.

”Jeg har været medlem af Reddernes Fagforening siden starten. Jeg meldte mig ind, fordi Reddernes Fagforening har betydeligt mere at byde på, og fordi det er en fagforening kun for reddere.”

”Jeg har tidligere brugt Reddernes Fagforening i forbindelse med en episode med Falck, hvor jeg havde svært ved at gennemskue lønsedlen i forhold til mine seniordage. Her talte jeg med Lise, der sammen med juristerne lavede et kæmpe arbejde med at granske lønsedlen, og derfor ringede jeg også for at få råd og vejledning i denne sag.”

Denne gang er det Ida fra Reddernes Fagforenings A-kasse, som er behjælpelig med at finde den rigtige model til Freddy, da han selv er i tvivl om, hvilke muligheder der er for en seniorordning.

Ida præsenterer to-årsreglen for Freddy, som betyder, at han har mulighed for at supplere med sin efterløn, så han kommer op på en løn, der svarer til 37 timer.

Og det er også Ida, der er med på telefonen, da driftschefen Allan bliver budt på kaffe for at diskutere Freddys tanker om at gå ned i tid, hvilket er en god løsning, da Allan heller ikke er klar over alle løsningsmulighederne.

Seniorstilling specialdesignet i samarbejde med PreMed og RF

”Allan og jeg talte om, hvilke scenarier, jeg kunne vælge. Skulle jeg vælge friheden, fremfor lønnen? Alternativt, kunne jeg stoppe helt og gå på Arnepension eller gå på fuld efterløn, men det havde jeg slet ikke lyst til, for jeg ville gerne fortsætte. Imens lyttede Ida fra RF med og kommenterede.”

Freddy er ovenud tilfreds med processen. Og aftalen ender med, at han får en ordning, hvor han går ned i tid fra 160 timer om måneden til 120 timer og herfra supplerer op med sin efterløn. Samtidig slipper han for nattevagter.  

”Den her stilling er individuelt lavet, og det er flot, at vi er to, der er kommet på en seniorordning, hvor vi ikke kører nattevagter. Det er PreMeds fortjeneste, og vi kan se, at de holder, hvad de lover. PreMed passer godt på deres ansatte, løser de problemer, der er og får det til at køre. Og det gør også, at man som ansat bliver fleksibel. For med den her dynamiske ordning kan jeg være med til at lukke de huller, der er i bemandingsplanen,” siger Freddy, der er ansat i Nordjyske ambulancetjeneste under PreMed

Ida fra RF skal tjekke den første lønseddel

Den første oktober glæder Freddy sig til at diskutere sin lønseddel med Ida fra Reddernes Fagforening, hvor det hele skal tjekkes igennem. Om alt er, som det er aftalt. For der er mange tal, og Freddy fortæller, at Ida har en stor del af æren for, at hans seniorordning er gået igennem.

Freddy fra Nordjyske ambulancetjeneste er glad for, at PreMed har været så fleksible. Samtidig synes han, at det er ærgerligt, at mange af de andre udbydere ikke tilbyder tilsvarende ordninger, når der tydeligvis mangler arbejdskraft rundt om i landet.

For når PreMed kan lave de her aftaler, så kan regionerne også gøre det, understreger han i håb om, at redderne en dag vil stå helt sammen. I Reddernes Fagforening.  

”Vi skal have en fælles brancheoverenskomst. For det er der, skoen trykker. For os alle. Og derfor er der så mange, som forlader faget, netop på grund af de mange udbud og forringelser. Det bedste ville være, vi alle stod sammen i en fagforening,” slutter Freddy.

4 ambulancer står på række indenfor i hallen

Vores mærkesager

  • Fælles brancheoverenskomst
  • Bedre løn- og arbejdsvilkår
  • Mere uddannelse og efteruddannelse

Hvad går dit kontingent til?

Dit kontingent går til en fagforening, der kun arbejder for at forbedre reddernes arbejds- og lønvilkår. 

Tre måneders gratis fagforening

Med dit medlemskab får du ikke alene A-kasse, forsikring og faglig hjælp i faglige sager. Du støtter også Reddernes Fagforenings arbejde for bedre vilkår for de danske ambulance- og ST-reddere.

De første tre måneder er gratis.