Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Om Reddernes Fagforening

Reddernes Fagforening er Danmarks nye fagforening for alle reddere under det præhospitale område.
Vi er en fagforening kun for reddere og af reddere.

Om Reddernes Fagforening

Reddernes Fagforening er Danmarks nye fagforening for alle reddere under det præhospitale område. Vi er en fagforening kun for reddere og af reddere.

Hvad går dit kontingent til?

Dit kontingent går til en fagforening, der kun arbejder for at forbedre reddernes arbejds- og lønvilkår. 

Organisation

Vi er en demokratisk fagforening. Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling, som varetager den daglige drift i samarbejde med faste samarbejdspartnere. 

Vores mærkesager og strategi

Reddernes Fagforening er for alle reddere under det præhospitale område. Vi har især fokus på fælles brancheoverenskomst, bedre uddannelses- og arbejdsforhold.

FAQ

Her får du svar på konkrete spørgsmål om Reddernes Fagforening. Vi giver et  faktuelt overblik. 

Demokrati

Vi er en demokratisk organisation.  Alle medlemmer har fri og lige adgang til beslutningsprocesserne samt mulighed for direkte indflydelse.

Forretningsorden

Reddernes Fagforening har en forretningsorden for organisation, arbejdsopgaver, udvalg, bestyrelsesmøder, ekstraordinære bestyrelsesmøder, ansvar og pligter, information og mødeadfærd.

Vedtægter

Reddernes Fagforening arbejder helt transparent efter de vedtægter, som medlemmerne har besluttet.

Generalforsamling

Reddernes Fagforening er en demokratisk organisation, hvor vi sikrer gennemsigtighed og transparens. Generalforsamlingen er der, hvor du som medlem kan sikre din indflydelse. 

Tre måneders gratis fagforening

Med dit medlemskab får du ikke alene A-kasse, forsikring og faglig hjælp i faglige sager. Du støtter også Reddernes Fagforenings arbejde for bedre vilkår for de danske ambulance- og ST-reddere.

De første tre måneder er gratis.