Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hvad går dit kontingent til?

I Reddernes Fagforening går kontingentet til en fagforening, der kun arbejder for at forbedre reddernes arbejds- og lønvilkår. Forhandlet kun af reddere.

For 892 kr. om måneden får du


I Reddernes Fagforening går kontingentet til en fagforening, der kun arbejder for at forbedre reddernes arbejds- og lønvilkår. Forhandlet kun af reddere. 

Kontingentet går til:

  • 308 kr. til Reddernes Fagforenings drift. Herunder løn til bestyrelsen og personale, forsikringer og sommerhus, samt samarbejdsaftale med advokat Torben Koch. En del af beløbet går også til Kompetencefonden. En fond alle medlemmer kan søge en gang årligt

  • 99 kr. til heltidsulykkeforsikring samt konsulent- og advokatbistand i Det Faglige Hus

  • 485 kr. til A-kasse hos Det Faglige Hus. Den fulde kontingent bliver opkrævet månedsvis via Det Faglige Hus 

Hele beløbet (på nær værdien af heltidsulykkesforsikringen) er fradragsberettiget. 

Samarbejdsaftalen med Det Faglige hus bliver lige som vores øvrige aftaler løbende taget op til overvejelse i bestyrelsen.

Priser gældende fra 1. januar 2023.

Foto: Anders Brohus

Vores mærkesager

  • Fælles brancheoverenskomst
  • En professionsbachelor i paramedicin
  • Bedre løn- og arbejdsvilkår
  • Mere uddannelse og efteruddannelse

Tilmeld dig - og få tre måneders gratis fagforening

Med dit medlemskab får du ikke alene A-kasse, forsikring og faglig hjælp i faglige sager. Du støtter også Reddernes Fagforenings arbejde for bedre vilkår for de danske ambulance- og ST-reddere.

De første tre måneder er gratis.