Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kom til generalforsamling i Ringsted

d. 15. maj 2024 

Reddernes Fagforenings generalforsamling bliver hvert år afholdt et nyt sted i landet. For vores medlemmer bor spredt ud over hele Danmark. I år afholder vi den i Ringsted, og vi glæder os til at se dig. 

Generalforsamling 2024 bliver afholdt på Scandic Ringsted
d. 15. maj kl. 11.00. 


Program

Kl. 11:00 Frokost for alle, der deltager i generalforsamlingen

Kl. 12:00 Generalforsamling


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

 4. Godkendelse af budget

 5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  Kristian Goul-Jensen er på valg og genopstiller

  Jamie Pedersen er på valg og genopstiller som færdiguddannet ambulancebehandler.

  Bent Holst Sørensen er på valg og genopstiller

  Tanja Vibe Risgaard er på valg, men modtager ikke genvalg

 8. Valg af revisor

 9. Indkomne forslag

 10. Eventuelt


Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag skal sendes på mail til formand@reddernesfagforening.dk. 

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, af fremmødte medlemmer samt ved stemmeafgivelse ved fuldmagt.

Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning, med mindre andet besluttes af generalforsamlingen.

Regler for afstemning sker ud fra vedtægterne. Disse vedtægter kan findes i sin helhed på www.reddernesfagforening.dk.

Se pkt. 5.6, hvor det beskrives, at der er mulighed for at afgive fuldmagt til en kollega, hvis du ikke selv har mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at der er plads til yderligere to medlemmer i bestyrelsen. Vi glæder os til at se dig.

Tid: Onsdag den 15. maj 2024 kl. 11.00

Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Foto: Reddernes Fagforening

Vores mærkesager

 • Fælles brancheoverenskomst
 • Bedre løn- og arbejdsvilkår
 • Mere uddannelse og efteruddannelse

Tilmeld dig nyt samarbejde til kamp mod PTSD

Vi har indgået samarbejde med Landsforeningen for PTSD-ramte og pårørende.  Husk at tilmelde dig til bhs@reddernesfagforening.dk med navn og "Ja tak PTSD".

Medlemsfordele

Reddernes Fagforening har skåret alle overflødige udgifter fra, for at sikre dig en god fagforening til en rimelig pris. Uden at skære ned på medlemsfordelene.

Tre måneders gratis fagforening

Med dit medlemskab får du ikke alene A-kasse, forsikring og faglig hjælp i faglige sager. Du støtter også Reddernes Fagforenings arbejde for bedre vilkår for de danske ambulance- og ST-reddere.

De første tre måneder er gratis.